नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति

काठमाडौं

HIGHLIGHTS : मिति २०७६ असार २९ गते कर्मचारीहरुकाे नियमित बैठक कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न   | +2 लगायत सबै तहकाे निरन्तरता छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन   | +2 अप्राविधिक तर्फकाे थप निरन्तरता छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन   |
+2 अप्राविधिक तर्फकाे थप निरन्तरता छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन
Published By:         on: 2017-04-03


+2 अप्राविधिक तर्फकाे थप निरन्तरता छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशनDownload Attachment: