नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति

काठमाडौं

HIGHLIGHTS : मिति २०७६ असार २९ गते कर्मचारीहरुकाे नियमित बैठक कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न   | +2 लगायत सबै तहकाे निरन्तरता छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन   | +2 अप्राविधिक तर्फकाे थप निरन्तरता छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन   |

Board Member

बोर्ड नियुक्त मिति


२०६८/०६/१० देखि २०७२/०६/०९


 Name Khem Bdr Bishwakarma
 Address Arghakhanchi
 Contact No. 9847108720
 Email 
 Remarks 
 Name Chandra Bdr Bishwakarma
 Address Rukum
 Contact No. 9747054946
 Email 
 Remarks 
 Name Ram Bilas Sadaa
 Address Siraha
 Contact No. 
 Email 
 Remarks 
 Name Jas Bir Gandharba
 Address Jajarkot
 Contact No. 
 Email 
 Remarks 
 Name Shanta Bishwakarma
 Address Lamjung
 Contact No. 
 Email 
 Remarks